Med sne

Det Kongelige Teater

Hvordan oplever et dement menneske virkeligheden? Hvordan oplever de pårørende det kaos, der følger med diagnosen? Med sne tager favntag med livet, når det bliver allersværest.

En far. En søn. En datter. En neurolog. Faderen får stillet en demensdiagnose og kastes ud på totalt ukendt grund med børnene som magtesløse vidner. I kampen for at fastholde sit gamle jeg mødes han af stadig større forhindringer, efterhånden som hans liv overtages af den virkelighed, sygdommen skaber.